Henkilötietoseloste asiakkaille

Tässä henkilötietoselosteessa käydään läpi Rakennus Laprip Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn periaatteet.

1. Rekisterinpitäjä ja edustaja

Rakennus Laprip Oy (1575016-2)
Vahijärventie 95
07510 Vakkola

Nina Penttilä
toimistopäällikkö
0400 469 558
nina.penttila@laprip.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitoa ja yhteydenottoja varten. Verkkosivujen käyttäjien henkilötietoja käytetään yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen. Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja verkkosivujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus. Asiakkaiden henkilötiedot saadaan aina asiakkaalta itseltään verkkosivujen tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

3. Henkilötietojen vastaanottajat

”Ota yhteyttä” -lomakkeen tiedot lähtevät rekisterinpitäjän edustajan sähköpostiin.

4. Henkilötietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki muutkin palveluntarjoajamme ja -toimittajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Jotkin palveluntarjoajat saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA- alueen ulkopuolelle. Olemme kuitenkin varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja laissa säädettyjen määräaikojen ajan tai niin kauan kuin tarvitsemme tietoja asiakassopimuksen hoitamiseksi.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
- nähdä tietonsa,
- oikaista tietonsa,
- poistaa tietonsa,
- rajoittaa tietojen käsittelyä,
- vastustaa tietojen käsittelyä,
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
- oikeus peruuttaa suostumus tietojensa käsittelyyn ja suostumuksen voi peruuttaa sähköposti-ilmoituksella rekisterinpitäjän edustajalle
- tehdä valitus viranomaiselle.

7. Perusteet henkilötietojen keräämiselle

Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva vaatimus.

8. Tietojen suojaaminen

Kaikki laitteemme, joissa henkilötietoja käsitellään, on suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla tai pääsykoodeilla sekä asianmukaisilla tietoturvaohjelmilla. Mahdolliset paperiversiot ovat yrityksen lukituissa toimitiloissa ja lukituissa kaapeissa, joihin on pääsy vain henkilötietojen käsittelijöillä.

Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Sivustolla käytetään evästeitä mm. sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla. Käyttäjän jatkettua sivuston selaamista hänelle annetun informaation ja tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asettamisen.

Evästeiden käyttö

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Keräämme evästeiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin, istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.

Käyttötarkoitukset

Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa.

Vaikutusmahdollisuudet

Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai selata sivustoja yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla. Huomioithan kuitenkin, että monet internet-sivustot eivät toimi kunnolla ilman evästeitä.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin verkkoselaimeen tallennettu tunniste sekä siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen. Lisätietoja evästeiden poistamisesta ja estämisestä saa käyttämäsi selaimen valmistajan ohjeista.

Huomioithan, että evästeisiin liittyvät valinnat ovat selainkohtaisia eli jos käytössäsi on useampi selain ja/tai päätelaite, joudut tekemään valinnat niiden osalta yksitellen.